Sunday, January 8, 2012

Toprak halkının 'Efsane

Doğaüstü varlıklar Afrika-Sahra altında yaşamakta olduğu söyleniyor.Tuareg kabileleri bu ruhların insanların yolcu gelmeden önce gözlerine vurdu ve suyun tükenmesi çalışan ne zaman deve kervanlarının zarar seyri engelleyen zarar bir çok neden inanıyoruz. Ve fırtınalar sırasında kum yükselen tüy şeklinde bazen bakın.